KLEIN KADEEKE

de belevenissen van een gezin met véél kleine kadeekes ........
het leven zoals het is met
4 bio-kindjes: Kobe, Tibo, Litte en Gust
2 pleegkindjes: kleuter- en peutersmurf
2 weekend-/vakantiepleegkindjes: smurf en smurfin
1 Plan-'pleeg'dochter

zondag 12 april 2009

meer info over de solitataire bij (zie vorig bericht)

Wanneer de moederbij het nestkastje ontdekt heeft, gaat ze op zoek naar stuifmeel. Ze vermengt het stuifmeel met nectar, plaatst dit in de nestholte en legt er een ei op. Vervolgens sluit ze de broedkamer af.
Het maken van één enkele broedkamer kan een ganse dag in beslag nemen. Ze zal voor elk ei opeenvolgende broedkamers maken, waarvan de grotere voor de wijfjes en de kleinere, dicht bij de nestingang, voor de mannetjes bestemd zijn. Ze kent nl het geslacht op voorhand.
De onbevruchte eitjes ontwikkelen zich tot mannetjes en de bevruchte eitjes tot vrouwtjes.
Aan het uiteinde van een rij broedkamers maakt ze een lege broedkamer om parasieten en broedrovers te misleiden. Uit een ei ontwikkelt na een 10-tal dagen een larve. Na ongeveer drie weken is de voedselvoorraad op. De larve spint zich in een cocon en verpopt na een rustperiode van 2 weken.
Eind augustus ligt de volgende generatie bijen in hun cocon waarin ze overwinteren.
Pas in maart zullen ze uitvliegen.

(info overgenomen van collega-compostmeester)

1 opmerking:

Sabine zei

Ik vind het echt fascinerend... dankjewel voor de uitleg!